Har du salgserfaring og vil ta det neste steget inn i rekruttering og bemanning?

Har du salgserfaring og vil ta det neste steget inn i rekruttering og bemanning?