Leger trengs!

Det er mange muligheter som lege, se denne interessante videoen fra legeforeningen om en samfunnsleges tanker.