ØNSKER DU Å ARBEIDE SOM ALLMENNLEGE I SVERIGE?

OPPSTART: 15.1.18. – 28.2.18, med muligheter for forlengelse.

ARBEIDSTID: 08.00-17:00

LEGEVAKT: legevakt avtales direkte med kunden, her er det muligheter for å på ta seg en del ekstra vakter om ønskelig.

BETINGELSER: Det er gode betingelser på oppdraget med fastpris på dagtid. Du kan være ansatt i eget firma eller være ansatt hos Dignus Medical, hvor vi har alt arbeidsgiveransvaret. (Med hensyn til betaling skatt, feriepenger, pensjon etc).

BOLIG: INKLUDERT

REISE: INKLUDERT, GOD LOGISTIKK

KVALIFIKASJONER: 

  • Svensk autorisasjon, og erfaring som allmennlege.
  • Du må kunne kommunisere godt på Svensk/Norsk både muntlig og skriftlig.
  • Nødvendig opplæring vil bli gitt.
  • Godt humør og gode kommunikasjonsevner verdsettes høyt.

INTERESSERT I EN UFORPLIKTENDE PRAT, ELLER KJENNER DU ANDRE SOM KAN VÆRE INTERESSERT TA KONTAKT MED RÅDGIVER :

Jørgen B. Christensen

Tlf: +47 93 23 79 85
E-POST: Jorgen@dignusmedical.no

HVORFOR JOBBE SOM UTLEIELEGE?

  • Gode inntjeningsmuligheter.
  • Høy grad av fleksibilitet, man kan velge når man vil jobbe.
  • Kan teste ut flere alternativ med tanke på fast stilling.
  • Ta ferie når du vil.
  • Faglig utfordrende. Økt kompetanse og kunnskap ved å arbeide på ulike lokasjoner og med ulike personer.