Nasjonal IKT HF har som oppdrag å gi retning for IKT-utvikling, og skal være en drivende og fremtidsrettet kraft innen e-helse i spesialisthelsetjenesten. Foretaket skal styrke samordningen mellom de fire helseregionene og sørge for økt IKT-samhandling mellom sykehusene i Norge.

     

Bergen

På vegne av Nasjonal IKT HF

søker vi

VIRKSOMHETSARKITEKT / Porteføljeansvarlig

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

 • Erfaring fra strategisk rådgiving og utvikling av virksomheter.
 • Du evner å utvikle målbilder basert på strategier, og omsette disse i konkrete handlingsplaner og prosjekter.
 • Erfaring med å følge opp prosjektporteføljer, og/eller utarbeide overordnede arkitekturbeskrivelser.
 • Interesse for e-helse, og motivasjon for å tilegne deg forståelse for ulike kliniske fagområder.
 • Fordel med kunnskap/sertifiseringer fra rammeverk som TOGAF, Prince 2/PMP, MoP og MSP.

Hvorfor velge Nasjonal IKT HF

 • Du får være med på å utvikle en samfunnsnyttig helsetjeneste.
 • Vi tilbyr et godt kollegialt fagmiljø med gode utviklingsmuligheter.
 • Direkterapporterende til administrerende direktør med påvirkningsmuligheter.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

PERSONLIGE EGENSKAPER

 • Løsningsorientert og selvstendig.
 • Meget gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner.
 • Offensiv, men samtidig tålmodig.
 • Dokumentert gjennomføringsevne.

Interessert? Ta kontakt med :

Joen Maurice Mjaaseth
Rådgiver
Mobil: 40 47 28 99
jmm@dignusmedical.no