Radiologi kandidater presentert av Dignus Medical

Dignus Medical har presentert gode kandidater og opptrådt ryddig og profesjonelt frem mot kontraktsinngåelse.

Vh

Tidl.seksjonsleder

Radiologisk seksjon

Ingrid Sundberg

Rådgiver

Mobil:47 45 89 69
E-post:ingrid@dignusmedical.no