SØKER DU EN SPENNENDE OG UTFORDRENDE LEDERSTILLING?

Seksjonsleder Plastikk AHUS

avd. Bryst- og endokrinkirurgi (BRENDO)

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon.

Kirurgisk divisjon består av 10 avdelinger som leverer kirurgiske spesialisthelsetjenester for opptaksområdet på nær 500 000 innbyggere. Divisjonen organiserer også alle kirurgiske fellesfunksjoner inkludert anestesi- og intensivvirksomhet og Palliativt senter. Det er i tillegg en betydelig forsknings- og undervisningsaktivitet.

Avdeling Brendo består av en seksjon for bryst- endokrinkirurgi og en seksjon for plastikkirurgi. I tillegg består avdelingen av merkantil tjeneste og poliklinikk. Plastikken er under oppbygging og aktiviteten er økende. I  første halvdel av 2017 har avdelingen hatt 450 polikliniske konsultasjoner, 380 plastikkirurgiske inngrep og 850 inngrep på lokalstue.

Arbeidsoppgaver :

 • Ledelse og videreutvikling av seksjon for plastikkirurgi
 • Ansvar for god organisering og planlegging
 • Bidra til et sterkt fokus på kvalitet og pasientsikkerhet
 • Gjennomføre nødvendige og aktuelle omstillings- og endringsprosesser

Som seksjonsleder ved plastikkirurgisk seksjon vil du:

 • Være kirurg, helst med spesialitet innen Plastikkirurgi
 • Være en sterk og tydelig leder som ønsker å drifte seksjonen i nært samarbeid med samarbeidspartnere i og utenfor avdelingen
 • Kunne opptre selvstendig, ta initiativ til forbedringer, være god til å organisere og planlegge, og inneha gode kommunikasjonsevner
 • Beherske skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Opptre lojalt, fleksibelt, respektfullt og engasjert i nært samarbeid med øvrige seksjoner og avdelinger. Personlig egnethet tillegges vekt

Vi tilbyr:

 • En krevende og spennende jobb, innenfor en virksomhet med stor samfunnsmessig betydning.
 • En utfordrende lederstilling i spenningsfeltet mellom ledelse, fag og gode pasientprosesser
 • Et stimulerende og faglig sterkt arbeidsmiljø
 • Utviklings-/avansemuligheter
 • Lønn etter avtale

Interessert?

Kontakt:

Tor-Egil Christensen

Adm.dir. – Partner

+47 913 83 810

Tor-egil@dignusmedical.no

Anniken Engnæs

Rådgiver – Spesialistleger

+47 417 69 384

anniken@dignusmedical.no

Søknadsfrist 15/01-2018