1,6 milliarder til fastlegeordningenRegjeringen setter av 1,6 milliarder kroner til å styrke allmennlegetjenesten og fastlegeordningen.

Skrevet av;
Publisert: 2020-05-11 — 14.10