6 måneders allmennlegevikariat innen rus

Vi har et ledig 6 måneders vikariat som allmennlege med interesse av rus og avhengighetsmedisin i midt Norge. Tiltredelse er 09.01.2019 eller etter avtale med mulighet for forlengelse.

Kunden tilbyr et godt arbeidsmiljø med faglig individuell utvikling i et naturskjønt område.

Det legges vekt på tverrfaglig samarbeid, der den enkelte får frihet til å bruke sine kunnskaper og ferdigheter. Teamet består av 10 godt kvalifiserte og engasjerte medarbeidere. Det inngår ikke vaktordning.

Arbeidstid: 08.00-15.30

BOLIG: INKLUDERT

REISE: INKLUDERT, GOD LOGISTIKK

Arbeidsoppgaver:

 • Medisinsk oppfølging, utredning og behandling av inneliggende pasienter
 • Delta i tverrfaglig team

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Interesse av rus og avhengighetsmedisin
 • Erfaring med tverrfaglig spesialisert rus behandling
 • Evne til selvstendighet og fleksibilitet
 • Ha gode relasjonelle evner

HVORFOR JOBBE SOM UTLEIELEGE?

 • Gode inntjeningsmuligheter.
 • Høy grad av fleksibilitet, man kan velge når man vil jobbe.
 • Kan teste ut flere alternativ med tanke på fast stilling.
 • Ta ferie når du vil.
 • Faglig utfordrende. Økt kompetanse og kunnskap ved å arbeide på ulike lokasjoner og med ulike personer.

Interessert? ta kontakt med Linn Lyckemun


Linn Cecilia Lyckemun
Rådgiver psykiatri og allmennmedisin
E-mail: linn@dignusmedical.no
Mobil: 40 49 09 09