Akutt- og traumesykepleiere til fast ansettelse

Behovet i Norge er spredt utover vårt langstrakte land. Nå kan vi tilby faste stillinger til spesialister i akutt- og traumesykepleie. Vi bidrar i prosessen og har et solid nettverk.

Krav

  • Sykepleiespesialist innen traumepleie, minimum 2 års erfaring.
  • Løsningsorientert.
  • Du jobber godt selvstendig, og kan tilpasse deg i samarbeid med teamet.

Personlighet

  • Du har et ønske om fast stilling innen Skandinavia.
  • Du har en ydmyk tilnærming til nye opplevelser samtidig som du er klar til å ta et stort ansvar for å oppfylle prosjekter, som å fullføre språkkurset for å søke om autorisasjon og spesialistgodkjenning.
  • Du har stor kapasitet til å tåle stress i arbeidsdagen.

Ta kontakt med våre ansvarlige rekrutteringsrådgivere for å høre mer om dine spesifikke muligheter!

Natasha Kanwal Fazil
Researcher, Norway

+47 919 22 588
natasha@dignusmedical.no