Barn og unge i psykisk helsevern venter lengre enn før

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/04/24/barn-og-unge-i-psykisk-helsevern-venter-lengre-enn-for/