Vi har store nettverk med leger innen de fleste fagområder

Dignus Medical har ressurser til å løse kunders bemanningsbehov på kort og lang sikt. Vår research avdeling jobber proaktivt i kandidatmiljøene for å sikre god leveransedyktighet.

Dignus Medical kvalitetssikrer våre kandidater i flere steg, og vi tar hele arbeidsgiveransvaret i oppdragsperioden. Det betyr at vi håndterer alt det administrative til vikaren, som lønn, skatt, feriepenger og pensjon etc. Kommunene og sykehusene kan ha fokus på sin kjernevirksomhet, og redusere bruk av egne ressurser.

Kontakt oss

Dersom dette virker interessant for dere, ta kontakt så skal vi arrangere et møte med den kollega som er ansvarlig for dette spesialistfeltet.

info@dignusmedical.no +47 22 87 10 50