Generelle kirurger søkes til oppdrag

Spesialist i Urologi søkes til oppdrag

Spesialist i Gynekologi søkes til oppdrag

Plastikkirurger søkes til oppdrag

Ortopeder søkes til oppdrag

Spesialist i Nevrologi søkes til oppdrag