Konseptet Dignus Medical ble etablert i 2005 og har kontorer i Alta, Oslo og Malmö. Vi er til sammen 36 personer og vi er i sterk utvikling. I tillegg har vi agenter og samarbeidspartnere i en rekke land som bistår oss i å finne dyktige kandidater.

Vi takker våre kunder og kandidater for den tilliten vi får, og som gjør det mulig med en forventet omsetning i 2023 på over 280 MNOK.

ET UTVALG AV VÅRE ETISKE RETNINGSLINJER:

Integritet

Alle våre aktiviteter skal utføres med integritet og profesjonelt slik at Dignus Medical – Kletor AS, og alle våre samarbeidspartnere fremstår på en fordelaktig og positiv måte.

Kvalitet

Alle våre leveranser skal være kvalitetssikret opp mot anerkjente kvalitetstandarder slik at oppdragsgivere, kandidater og andre samarbeidspartnere er garantert best mulig resultat.

Kompetanse

Alle oppdrag gjennomføres på en kompetent og trygg måte, der vi vektlegger kunnskap, grundighet og tidsriktige leveranser.

Konfidensialitet

Vi skal i alle våre oppdrag og aktiviteter respektere og sikre konfidensiell informasjon som er gitt oss av kunder og kandidater.

Gasellebedrift

Dignus Medical er stolte over å være en Gasellebedrift. Sammen som et team har vi jobbet hardt for å nå målene vi setter oss.

Kriteriene for å bli Gaselle

  • Levert godkjente regnskaper.
  • Minst doblet omsetningen over fire år.
  • Omsetning på over en million kroner første år.
  • Positivt samlet driftsresultat.
  • Unngått negativ vekst.
  • Vært aksjeselskap.

Det er altså en rekke kriterier som stilles innen økonomi, regnskap og vekst. Alle kriteriene må være oppfylt for å kunne bli en Gaselle. Gasellene beregnes og vurderes på bakgrunn av regnskapene de siste fire årene.

For mer informasjon om Dignus Medical Norge og Sverige, kontakt:
Tor-Egil Christensen
Daglig leder og partner
Telefon: +47 22 87 10 50
tor.egil@dignusmedical.no