Elektronisk beslutningsstøtte til fastleger blir godt mottatt

Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) har utviklet et elektronisk beslutningsstøtteverktøy for allmennleger. 

Skrevet av:

Publisert: 2020-03-31 — 10.37