Er du en psykolog som setter pris på vakker natur?

For kunde søker vi Psykolog som vet å sette pris på friluftsliv og vakker natur

Du vil oppleve et inkluderende samfunn, strand, sjø og fjell, – sol og horisont, god tilgang på flotte friluftsområder og det gode liv

100% fast stilling på Vestlandet

Oppstart: så raskt som mulig

Du vil jobbe i team i et høyt faglig nivå,  med stort fokus på barn- og unges behov.

Det er en fremtidsrettet pleie- og omsorgstjeneste i kommunen der pasientene våkner hver morgen til nybakt brød. Kommunal fysio- og ergoterapitjeneste samt  dagtilbud til ulike brukergrupper.

Jobben innebærer:

 • Å jobbe målrettet, tett og forebyggende i tverrfaglig team med fokus på tidlig innsats av barn, unge og familie.
 • Fagansvar innen rus og psykiatri, utredning, diagnostisering og behandling/oppfølging.
 • Delta i ulike samarbeidsforum internt i kommunen og med eksterne parter for å videreutvikle kommunen sine tjenester.

Du har:

 • Offentlig godkjent autorisasjon som psykolog.
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskapar.
 • I tråd med lov om helsepersonell er det krav om godkjent politiattest.

Personlige egenskaper:

 • Kommunisere og samarbeide godt
 • Like å jobbe både selvstendig og i team.
 • Fleksibel og løsningsorientert

Hvorfor velge denne jobben:

 • Du vil få utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver i et tverrfaglig team med høyt faglig nivå
 • Kurs og kompetanseheving.
 • Lønn etter avtale og god pensjonsordning gjennom KLP.
 • Tilgang på flotte friluftsområder og det gode liv.

Interessert? Ta kontakt:

Britt Holten
Rådgiver

Tlf: 22 87 10 56
Mobil: 45 27 61 28
britt@dignusmedical.no

Tor-Egil Christensen
Daglig leder/partner

Tlf: 22 87 10 59
Mobil: 91 38 38 10
tor.egil@dignusmedical.no