Fastlegekrise til tross: – Legene

identifiserer seg sterkt med fagetUtfordringen i fastlegeyrket trumfer ikke stoltheten over å være lege.

Dette er blant funnene i en kvalitativ studie med 16 kvinnelige og ni mannlige fastleger. Studien er publisert i Scandinavian Journal of Primary Health Care, ifølge Norsk forening for allmennmedisin, som omtaler studien.

Skrevet av;