Finnmarkssykehuset: Nei til sammenslåing

I et ekstraordinært styremøte mandag sa styret enstemmig nei til å slå sammen Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN).