Helsedirektoratet vet ikke hvor mange leger som mistet refusjonsretten 1 mars – Dagens Medisin

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Randi Moen Forfang referert i Dagens Medisin 26.3.2019.

Vet ikke hvor mange leger som mistet refusjonsretten etter 1.mars, men anslår at det kan dreie seg om 250 leger.

Dersom du har mangel på leger med refusjonsrett, ta kontakt med oss! Vi har lang fartstid innen fagområdet og har flere disponible leger til rådighet.

Ta kontakt med avdelingsleder og partner Jørgen B. Christensen for mer informasjon.

Tlf: 93237985  Mail: jorgen@dignusmedical.no

Følg linken for å lese hele artikkelen:

Dagens Medisin 29.03.2019