I følge Dagens Medisin er det stadig vanskeligere å rekruttere fastleger – Dignus Medical kan hjelpe dere

Stadig vanskeligere å rekruttere fastleger – Dagens Medisin

Har dere også utfordringer ved å rekruttere leger til fastestillinger?

Ta kontakt med Dignus Medical som har flere dyktige leger klare for faste stillinger.