Modernas vaksine anbefales

godkjent til bruk i Europa

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Foto: Per Corneliussen

EMA anbefaler betinget godkjenning av koronavaksinen av Moderna.

– Nok en gledelig dag, det er ikke annet å si, sier Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.