Refusjonsrett for lege uten godkjent LIS1 eller norsk turnustjeneste under korona-situasjonen

Har du fått med deg den nye endringsforskriften som har vært gjeldende fra og med 4. desember 2020? Den åpner for at vikariater for lege uten godkjent LIS1 eller norsk turnustjeneste kan forlenges frem til 1. mars 2022.

Vi i Dignus Medical har mange vikariater over hele landet, der flere er perfekte for deg som enda venter på turnusplass/LIS1.

Ta en titt her: https://lnkd.in/eV_wZYp