Paradoksalt med permitteringer i fastlegetjenestenFra dag én skulle fastlegekontorene ha hatt samme garanti som sykehusene – som ble lovet nødvendige ressurser da ble bedt om å omstille driften for å møte kommende behov under koronapandemien.

Skrevet av: