Partene er i dialog: Håper på løsning for barn med MS

Legemiddelselskapet Novartis, som produserer det eneste legemiddelet med markedsføringstillatelse for barn med multippel sklerose (MS), har strukket ut en hånd til Sykehusinnkjøp. Nå skal partene i dialog om hvordan fingolomid (Gilenya) igjen kan tas i bruk til barn med attakvis MS.