Psykisk helse: Høie med krav til sykehusene etter nedslående rapport

Den første evalueringen av pakkeforløpene for psykisk helse viser at pakkeforløp i svært liten grad bidrar til sammenheng og større grad av koordinering enn tidligere.

Publisert: 2020-02-28 14.23
Anne Grete Storvik
ags@dagensmedisin.no

Les hele saken her.