Skal kartlegge fastlegers bruk av videokonsultasjoner

– Det viktigste vil være å fange opp hvordan legene opplever å vurdere ulike problemstillinger over video, og om de er bekymret for om de klarer å fange opp tegn på alvorlig sykdom.

Skrevet av: