Skryter av helsepersonell: – Helt avgjørende for at vi har lyktes

Å se fremover, og ta inn over oss at det ikke er siste gang vi får en global pandemi, og at vi «antakelig vil få det oftere enn vi har det nå», var bakteppet for Espen Nakstads innledning på konferansen Framtidens Helsetjenste mandag.