Styremedlem

Med erfaring fra Digital markedskommunikasjon, bruk av ny teknologi – databaser

Maria Lindland
Researcher

Tlf: 22 87 10 50
Mobil: 41 76 93 81
maria@dignusmedical.no

Tor-Egil Christensen
Daglig leder

Tlf: 22 87 10 50
Mobil: 91 38 38 10
tor-egil@dignusmedical.no