Vi har omfattande nätverk med kvalificerade läkare inom de flesta specialiteter

Dignus Medical har resurserna att lösa kundernas personalbehov på lång och kort sikt. Vår researchavdelning arbetar arbetar proaktivt i nätverken för att säkerställa en hög leveranssäkerhet

Dignus Medical kvalitetssäkrar sina kandidater i flera steg och vi tar hela arbetsgivaransvaret under uppdragsperioden. Det innebär att vi hanterar allt det administrativa avseende läkaren såsom lön, skatt, semesterersättning, pension etc. så att klinik och mottagning kan ha fokus på sin kärnverksamhet och reducera behovet av eget resursbruk för detta.
För kunds och kandidats räkning har vi en 24-timmars jourtelefon.

Varför välja Dignus Medical som din samarbetspartner?

Kontakta oss

Ta kontakt med oss och berätta mer om ert behov så kan vi ordna ett möte med den konsult som är ansvarig för ert specialistområde..

info@dignusmedical.se +46 (0)40-630 75 80