Risken för en dyr felrekrytering reduceras genom att Dignus Medical

Risken för en dyr felrekrytering reduceras genom att Dignus Medical som extern part med lång erfarenhet och kompetens genomför strukturerade djupintervjuer och grundliga referenskontroller.

Dignus Medical har lång och gedigen erfarenhet som rekryteringspartner till såväl Regioner som offentliga och privata sjukhus och kliniker samt även till industrin. Vi har ett mycket gott rykte i branschen och är kända för att leverera hög kvalitet och vårt mål är att kunden ska uppleva trygghet samt spara tid och resurser i samarbetet med oss. Vi har ett omfattande nätverk av kandidater som möjliggör för oss att genomföra uppdraget noggrant och effektivt för våra kunder.

Genom våra konsulters kompetens och erfarenhet kan vi erbjuda en djupare analys av kundens situation för att specificera rekryteringsbehovet samt för att belysa andra faktorer i organisationen som kan vara viktiga för processen.All information om våra samarbetspartners är konfidentiell, vilket skapar trygghet både för kund och för de kandidater som befinner sig i processen.

I våra rekryteringsprocesser erbjuder vi sex månaders garanti om den levererade kandidaten inte motsvarar kvalitet eller kompetens enligt den specificerade kravprofilen.

Varför välja Dignus Medical som din samarbetspartner?

Kontakta oss

Ta kontakt med oss angående rekrytering till dina vakanta tjänster. Vi bokar gärna in ett förutsättningslöst möte och berättar mer om hur vi arbetar.

info@dignusmedical.se +46 (0)40-630 75 80