Tor-Egil Christensen

Styrelsens ordförande och verkställande direktör Norge och Sverige

Tor-Egil är civilekonom med lång chefserfarenhet samt har en genuin erfarenhet av företagsetablering. Han har tidigare varit verkställande direktör i Unitec-gruppen, Bugatti AS samt Dignus AS m.fl. Han har även haft en rad styrelseuppdrag som ledamot eller ordförande under 35 år. Tor-Egil har varit styrelsens ordförande i Dignus mellan 1998 och 2008 och i Dignus Medical sedan etableringen 2005. Han har vidare arbetat som konsult i förändringsprocesser, arbetsplatsanalyser och turn-around av företag i olika branscher. Arbetet inom headhunting av ledare och specialister startade 1997 och chefsrekrytering genom Dignus Medical sedan 2005. Tor-Egil är och har varit en aktiv nyckelperson i utvecklingen av de olika koncepten inom rekrytering och bemanning. Han är verkställande direktör för den norska verksamheten och majoritetsägare i bolaget.
erige sedan 2005. Han arbetar aktivt som partner med såväl rekrytering som bemanning i Norge och är delägare i bolaget.

Harry Solomon Klein

Styrelseledamot og partner/medgrundare

Harry är civilekonom och startade sin yrkeskarriär inom försäljning på olika nivåer. Senare tjänstgjorde han i olika ledande positioner inom finansbranschen där han bland annat var verkställande direktör för ett företag inom GE Capital-koncernen. Harry har fem års erfarenhet av rekrytering av specialist- och chefstjänster samt är medgrundare till Dignus Medical konceptet. Harry är en av nyckelpersonerna i företaget och har varit styrelsemedlem i Norge och Sverige sedan 2005. Han arbetar aktivt som partner med såväl rekrytering som bemanning i Norge och är delägare i bolaget.