Svenska allmänläkare mer stressade än kollegorna i andra länder

65 procent av läkarna i primärvården upplever arbetet som mycket eller oerhört stressigt. Däremot är de relativt nöjda nöjd med att arbeta som läkare. Det visar resultat från en stor internationell jämförelse som Vårdanalys nu publicerat.

CITERAS SOM:
Läkartidningen. 2019;116:FXPX
Lakartidningen.se 2019-12-12