Elektronisk beslutningsstøtte til fastleger blir godt mottatt

– Vi trenger alle bidrag som kan mobilisere arbeidskraft hos sykepleiere nå, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.

Skrevet av: