Vi leverer kandidater for korte og

lengre oppdrag.

 

Har du behov for ferieavløsning, permisjon, sykefravær, eller behov i perioder hvor det er større belastninger enn det dere normalt har ressurser til?

Vi har store nettverk med Psykiatere og Psykologer, og vi har ressurser til å løse dine bemanningsbehov på kort og lang sikt. Vi jobber proaktivt i kandidatmiljøene for å sikre deg de rette ansatte. Mange av kandidatene vil normalt ikke dukke opp på søkerlisten ved utlysninger da de selv ikke er aktivt ute å søker.

Dignus Medical tar hele arbeidsgiveransvaret i oppdragsperioden. Det betyr at vi håndterer alt det administrative til vikaren, som lønn, skatt, feriepenger og pensjon etc. Vi er også behjelpelig med reiser og praktisk rundt kandidaten.

Klinikkene kan ha fokus på sin kjernevirksomhet, og redusere bruk av egne ressurser.

Hvorfor velge Dignus Medical som din samarbeidspartner:

  • Vi har fokus på kvalitet gjennom hele prosessen.
  • Du har forutsigbarhet på dine kostnader.
  • Rask og god oppfølging.
  • Vi har 15 års erfaring med rekruttering og utleie.
  • Kvalitetssikrer kandidatene ved gode prosesser.

Det er meget kostbart med feilansettelser, både i tid og penger.

Dignus Medical jobber kvalitativt med Rekruttering og Bemannings prosesser daglig, og gjør mye av jobben for deg.

Ønsker du bistand eller bare vite mer hvordan vi jobber?

Ta en uforpliktende prat med Alf-Ole Føre på Psykiatri teamet.

Alf-Ole Føre

Rådgiver

+47 91 90 33 98