Trenger du Psykiater eller Psykolog?

Vi leverer kandidater for kortere og lengre vikariater. Har du behov for ferieavløsning, permisjon, sykefravær, eller i perioder hvor det er større belastninger enn det dere normalt har ressurser til.

Vi har store nettverk med Psykiatere og Psykologer, og vi har ressurser til å løse våre kunders bemanningsbehov på kort og lang sikt. Vår Research avdeling jobber proaktivt i kandidatmiljøene for å sikre deg de rette ansatte.

Dignus Medical kvalitetssikrer våre kandidater i flere steg, og vi tar hele arbeidsgiveransvaret i oppdragsperioden. Det betyr at vi håndterer alt det administrative til vikaren, som lønn, skatt, feriepenger og pensjon etc.

Kommunene, Sykehusene og Klinikkene kan ha fokus på sin kjernevirksomhet, og redusere bruk av egne ressurser.

 • Hvorfor velge Dignus Medical som din samarbeidspartner

  • Vi har fokus på kvalitet gjennom hele prosessen
  • Du har forutsigbarhet på dine kostnader
  • Rask og god oppfølging
  • Vi har 15 års erfaring med rekruttering og utleie
  • Kvalitetssikrer kandidatene ved gode prosesser

Høres dette interessant ut?

Ta en uforpliktende prat med Alf-Ole Føre på Team Psykiatri.

Alf-Ole Føre

Rådgiver

+47 91 90 33 98