Vi har et ledig 3-6 måneders vikariat, med mulighet for forlengelse, som allmennlege med interesse for rus og avhengighetsmedisin i Oppland

Kunden tilbyr et godt arbeidsmiljø med faglig individuell utvikling i et naturskjønt område cirka 1,5 til 2 timer fra Oslo.

Det legges vekt på tverrfaglig samarbeid, der den enkelte får frihet til å bruke sine kunnskaper og ferdigheter. Teamet består av 10 godt kvalifiserte og engasjerte medarbeidere. Det inngår ikke vaktordning.

Arbeidstid: 08.00-15.30

BOLIG: INKLUDERT

REISE: INKLUDERT, GOD LOGISTIKK

TILTREDELSE: SNAREST

 

Arbeidsoppgaver:

 • Medisinsk oppfølging, utredning og behandling av inneliggende pasienter
 • Delta i tverrfaglig team

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Interesse for rus og avhengighetsmedisin
 • Erfaring med tverrfaglig spesialisert rus behandling
 • Evne til selvstendighet og fleksibilitet
 • Inneha gode relasjonelle evner

 

Hvorfor jobbe som utleielege?

 • Gode inntjeningsmuligheter.
 • Høy grad av fleksibilitet, man kan velge når man vil jobbe.
 • Kan teste ut flere alternativ med tanke på fast stilling.
 • Ta ferie når du vil.
 • Faglig utfordrende. Økt kompetanse og kunnskap ved å arbeide på ulike lokasjoner og med ulike personer.

Interessert? ta kontakt med Joen Maurice Mjaaseth:

Joen Maurice Mjaaseth
Rådgiver

Tlf: 22 87 10 67
Mobil: 40 47 28 99
jmm@dignusmedical.no