Vi ønsker alle våre kandidater & kunder en riktig god jul og et godt nytt år!

Hva skjer hos Dignus Medical i 2021?

Det blir enklere for dere å gi positive/negative tilbakemeldinger anonymt, slik at vi kan bli en enda bedre samarbeidspartner.

Vårt team vil forsterkes ytterligere slik at vi kan fortsette å være raske og effektive. Vårt mål er å bli flinkere på å gi våre
kandidater og kunder enda bedre oppfølging.

Dignus Medical fortsetter å holde stø kurs, selv om den
pågående pandemien påvirker oss alle.

Takk for tilliten!

Tor-Egil Christensen
Daglig leder/partner

Mobil: + 47 91 38 38 10
tor.egil@dignusmedical.no

“Dignus Medical sin visjon er å være ledende i Skandinavia innen rekruttering og utleie av leger, legespesialister og ledere med helsefaglig bakgrunn, til kommuner, helseforetak og selskaper innen medisinbransjen. Konseptet ble etablert i 2005 og har kontorer i Oslo og Malmö. Vi er til sammen 30 personer og er i sterk utvikling. I tillegg har vi agenter og samarbeidspartnere i en rekke land som bistår Dignus Medical i å fremskaffe aktuelle kandidater.”