Konceptet Dignus Medical etablerades 2005 och vi har i dagsläget kontor i Malmö och i Oslo. Totalt arbetar 36 medarbetare i företaget som är i en stark tillväxtfas. I vårt nätverk har vi även agenter och samarbetspartners i en rad europeiska länder som bistår Dignus Medical med att finna kvalificerade kandidater till våra kunder.

Vi vill särskilt tacka våra kunder och kandidater för den tillit vi fått och som gör det möjligt med den starka expansion vi nu befinner oss i och som ger oss en förväntad omsättning under 2023 på 280 miljoner kronor.

Våra etiska riktlinjer

Integritet

Alla våra aktiviteter ska utföras med integritet och professionalitet så att Dignus Medical – Kletor AB och alla våra samarbetspartners upplevs på ett positivt och fördelaktigt sätt.

Kvalitet

Alla våra leveranser ska vara kvalitetssäkrade i förhållande till etablerade kvalitetsstandarder så att såväl uppdragsgivare som kandidater och andra parter är garanterade bästa möjliga resultat.

Kompetens

Alla uppdrag genomförs på ett kompetent och tryggt sätt, vi lägger stor vikt vid kunskap, noggrannhet och punktliga leveranser.

Sekretess

Vi ska respektera och säkra konfidentiell information i alla våra aktiviteter och uppdrag som anförtrotts oss av kunder eller kandidater.