Dignus Medical är specialiserade inom rekrytering och bemanning av läkare, specialister och ledare med erfarenhet inom hälsosektorn, till regioner, privat vårdföretag och företag inom läkemedelsindustrin.

Vi hjälper till att lösa bemanningskrisen i nordiska sjukvården genom att matcha rätt kund och rätt personal – vid rätt tidpunkt.

Dignus etablerades 2005 och har kontor i Malmö, Oslo och Alta. Vi är idag 36 anställda och tack vare stor tillit från våra kunder och kandidater har vi en stark utveckling framåt.

Vi har också agenter och samarbetspartner i en rad länder som hjälper oss att hitta riktigt bra kandidater.

Några av våra etiska riktlinjer

Integritet

Alla våra aktiviteter ska utföras med integritet och professionalitet så att Dignus Medical och alla våra samarbetspartners upplevs på ett positivt och fördelaktigt sätt.

Kvalitet

Alla våra leveranser ska vara kvalitetssäkrade i förhållande till etablerade kvalitetsstandarder så att såväl uppdragsgivare som kandidater och andra parter är garanterade bästa möjliga resultat.

Kompetens

Alla uppdrag genomförs på ett kompetent och tryggt sätt, där vi lägger stor vikt vid kunskap, noggrannhet och tidseffektiva leveranser. l

Sekretess

Vi ska respektera och säkra konfidentiell information i alla våra aktiviteter och uppdrag som anförtrotts oss av kunder eller kandidater.