Dignus Medical er spesialisert på rekruttering og utleie av leger, spesialister og ledere med helsefaglig bakgrunn, til kommuner, helseforetak og selskaper innen medisinbransjen.

Vi er med å løse bemanningskrisen i nordisk helsevesen gjennom å koble rett oppdragsgiver og rett personell – til rett tid.

Dignus Medical ble etablert i 2005 og har kontorer i Alta, Oslo og Malmö. Vi har nå 36 ansatte, og takket være stor tillit fra våre kunder og kandidater er vi i sterk utvikling.

Vi har også agenter og samarbeidspartnere i en rekke land som bistår oss i å finne dyktige kandidater.

Noen av våre etiske retningslinjer

Integritet

Alle aktiviteter skal utføres med integritet og profesjonalitet, slik at Dignus Medical og alle våre samarbeidspartnere trer fram på en fordelaktig og positiv måte. 

Kvalitet

Alle leveranser skal være kvalitetssikret mot anerkjente kvalitetsstandarder, for at oppdragsgivere, kandidater og andre samarbeidspartnere er garantert best mulig resultat. 

Kompetanse

Alle oppdrag gjennomføres på en kompetent og trygg måte, der vi vektlegger en riktig avveiing mellom kunnskap, grundighet og tidseffektive leveranser. 

Konfidensialitet

Vi skal i alle oppdrag og aktiviteter respektere og sikre konfidensiell informasjon som er gitt oss av kunder og kandidater.