Riktig helsepersonell til riktig jobb

Kvalitet og omtanke i alle ledd

Se stillinger Finn personell

Derfor velger kunder og kandidater Dignus Medical

Trygghet og fleksibilitet

I over 18 år har vi rekruttert leger, spesialister og sykepleiere. Du er i trygge hender. Vi har alltid spennende oppdrag og dyktige kandidater tilgjengelig.

Personlig rådgivning

I Dignus Medical får du personlige rådgivere som ikke gir seg før de har funnet topp match mellom kandidat og oppdragsgiver. Slik sørger vi for fornøyde kunder og kandidater som trives.

Tilpasset oppfølging

Vi er med hele veien: Fra første kontakt til signering – og i etterkant. Vi er der for dine ønsker og behov. Kunder kan nyte av vårt store nettverk av tilgjengelige, gode kandidater.

Vi tar samfunnsansvar

Vår største motivasjon: Å hjelpe helsesektoren med utfordringene rundt bemanning, øke antall helsepersonell og sørge for at dyktige folk blir i bransjen. Vi rekrutterer fra Norden og EU.

Våre spesialiteter

Allmennlege

Din kunnskap sørger hver dag for at mennesker blir godt ivaretatt. Hva om du også kan få frihet til å styre egen arbeidsmengde?

Psykiatri og psykologi

Våre emosjonelle veiledere, som støtter oss gjennom livets mentale utfordringer. Er du klar for nye impulser?

Sykepleie

Ekte fagfolk som hver dag gjør en uvurderlig jobb for mennesker i sårbare situasjoner. Er du klar for å håndplukke ditt neste karrieresteg?

Radiologi

Knutepunktet i mange behandlinger! Behovet for kompetansen din er sterkt økende. Er du klar for å skifte miljø?

Gynekologi

Både privat og offentlig sektor har behov for deg som verner om kvinners helse. Spørsmålet er: Hvor ønsker du å bruke komptansen din?

Patologi

Det skjulte hjertet i diagnoseprosessen – avgjørende for å sikre riktig behandling. Hva med fast stilling eller et kort eventyr i en ny by?

Aktuelt

Om ti år er halvparten av sykepleiestudentene menn

OPTIMIST OG MANN: Marko Stojiljkovic, universitetslektor i sykepleie ved Oslomet, tror det bare blir flere menn i yrket i årene [...]

Dignus Medical: Sammen for psykisk helse

Behovet innen psykiatri i Norge er meget stort, og min flinke kollega Britt Holten (Rådgiver Psykiatri) og resten av Psykiatri [...]

Legene våre må frem dit de trengs!

Vi lar oss ikke stoppe av avstand eller terreng når legene våre skal ut å jobbe i distriktene. Her er [...]

En god fastlegeordning starter ikke med forslagene fra Ekspertutvalget

BÆREKRAFT: Jeg håper helse- og omsorgsministeren baserer det videre arbeidet med Fastlegeordningen på innsikt – ikke ideologi, skriver Jan Emil [...]

Helseplattformen styrer Helse Midt på grunn. Hvor er helsestatsråden?

KRITISK: Rune Heggedal, overlege ved Volda sjukehus, er kritisk til prosessen knyttet til innføring av Helseplattformen i Helse Midt. Foto: [...]

Helsearbeiderne som redder Norge

– Det er utfordrende å finne erfarne sykepleiere til sykehuset, sier avdelingsleder ved lunge og geriatrisk sengepost ved Sykehuset i [...]