Riktig helsepersonell til riktig jobb

Kvalitet og omtanke i alle ledd

Se stillinger Finn personell

Derfor velger kunder og kandidater Dignus Medical

Trygghet og fleksibilitet

I over 18 år har vi rekruttert leger, spesialister og sykepleiere. Du er i trygge hender. Vi har alltid spennende oppdrag og dyktige kandidater tilgjengelig.

Personlig rådgivning

I Dignus Medical får du personlige rådgivere som ikke gir seg før de har funnet topp match mellom kandidat og oppdragsgiver. Slik sørger vi for fornøyde kunder og kandidater som trives.

Tilpasset oppfølging

Vi er med hele veien: Fra første kontakt til signering – og i etterkant. Vi er der for dine ønsker og behov. Kunder kan nyte av vårt store nettverk av tilgjengelige, gode kandidater.

Vi tar samfunnsansvar

Vår største motivasjon: Å hjelpe helsesektoren med utfordringene rundt bemanning, øke antall helsepersonell og sørge for at dyktige folk blir i bransjen. Vi rekrutterer fra Norden og EU.

Våre spesialiteter

Allmennlege

Din kunnskap sørger hver dag for at mennesker blir godt ivaretatt. Hva om du også kan få frihet til å styre egen arbeidsmengde?

Psykiatri og psykologi

Våre emosjonelle veiledere, som støtter oss gjennom livets mentale utfordringer. Er du klar for nye impulser?

Sykepleie

Ekte fagfolk som hver dag gjør en uvurderlig jobb for mennesker i sårbare situasjoner. Er du klar for å håndplukke ditt neste karrieresteg?

Radiologi

Knutepunktet i mange behandlinger! Behovet for kompetansen din er sterkt økende. Er du klar for å skifte miljø?

Gynekologi

Både privat og offentlig sektor har behov for deg som verner om kvinners helse. Spørsmålet er: Hvor ønsker du å bruke komptansen din?

Patologi

Det skjulte hjertet i diagnoseprosessen – avgjørende for å sikre riktig behandling. Hva med fast stilling eller et kort eventyr i en ny by?

Aktuelt

Unødig lange ventetider på bildeundersøkelser

VENTETID: Paradoksalt nok er ventetidene kortere i regioner med et høyt antall MR-undersøkelser per innbygger, skriver Bjørn Hofmann. Foto: Lise [...]

Pasienter får svar på ett minutt av kunstig intelligens på norske sykehus

Forskningskonsulent Line Tveiten og prosjektleder Bjørn Anton Graff under presentasjonen av bruk av KI på Bærum sykehus. Vestre Viken er [...]

Hvorfor raser lokale sykehus fordi folk ikke vil jobbe i Tromsø?

TILLITSVALGT: David Nystad er hovedtillitsvalgt for overlegene ved UNN Narvik og jobber til vanlig som anestesilege på UNN Narvik og [...]

Flere trenger psykisk helsehjelp: − Det er de små barna vi må skyve på

TRONDHEIM: St. Olavs hospital har hatt flere problemer knyttet til Helseplattformen. Ansatte frykter den bidrar til økte ventetider og fristbrudd. [...]

Kan kunstig intelligens redde psykologisk forskning?

BEDRE METODER: Psykolog Harald Selås tror kunstig intelligens kan bidra til bedre forskning på psykologifeltet. Foto: Google Deep Mind, Pexels/Innfelt: Privat Kunstig [...]

Menn på Grorud i Oslo har tre ganger større risiko for å få lungekreft enn menn i Vestre Aker

BER OM TILTAK: Christine Lager Nesje ved kreftforeningens distriktskontor i Oslo, mener det blir gjort for lite for å motvirke [...]