Ny undersøkelse: Folk tviler på at helsevesenet vil klare seg uten private aktører

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo.

En fersk Kantar-undersøkelse viser at 56 prosent av den norske befolkning tviler på at helsevesenet vil være i stand til å dekke samfunnets fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester uten hjelp fra private aktører.

Saken er først publisert av NHO Geneo


Torsdag 18. april lanseres Kantars Helsepolitiske barometer 2024, som måler folks holdninger i helsepolitiske spørsmål. Undersøkelsen gjennomføres hvert år, og årets utgave er den niende i rekken.

– Krisen er her nå

Et av de sentrale funnene i årets undersøkelse er at 56 prosent av den norske befolkningen mener at det offentlige helsevesenet ikke vil være i stand til å dekke samfunnets fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester uten hjelp fra private aktører. Det er en økning på 10 prosentpoeng fra 2020.

– Krisen helsevesenet vårt er her nå. Denne undersøkelsen viser at folk forstår alvoret, og beredskapen til det offentlige helsevesenet bekymrer mange, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Geneo, landsforeningen for helsenæring, velferd og oppvekst.

Hun understreker at det offentlige helsevesenet alltid har hatt et godt samarbeid med private aktører. Denne velferdsmiks-modellen mener Bekkemellem også er løsningen i årene som kommer.

– Helsekøene øker, fristbruddene øker, det er utfordrende å få tak i nok helsepersonell, og det er utdatert medisinsk utstyr på norske sykehus. Dette vil bare blir verre dersom vi ikke tar grep sammen, sier Bekkemellem.

56 prosent av den norske befolkningen mener at det offentlige helsevesenet ikke vil være i stand til å dekke samfunnets fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester uten hjelp fra private aktører.

Etterlyser mer investering i teknologi

I Helsepolitisk barometer kommer det frem at folk støtter opp om at regjeringen må legge mer vekt på ny teknologi (36 prosent), fornye gammelt medisinsk utstyr (27 prosent) eller personellbesparende medisinsk utstyr (28 prosent).

– Vi må investere i mer teknologi for å gjøre behandlingene bedre og mer effektive. Dette vil også gjøre hverdagen for helsepersonell bedre. Derfor trenger vi en nasjonal strategi for medisinsk utstyr, sier Bekkemellem.

– Private aktører har ledig kapasitet, og det finnes mange innovative teknologiske løsninger som ikke er tatt i bruk. Her kan vi finne gode løsninger sammen, til det beste for pasientene, sier Bekkemellem.

Mener regjeringen ikke gjør nok

Eva Fosby Livgard, avdelingsleder i Kantar og ansvarlig for Helsepolitisk barometer, påpeker at oppgavene i helsetjenester topper listen over vår tids største utfordringer blant befolkningen.

– De fleste av oss har gode erfaringer med helsevesenet, men vi er samtidig bekymret for fremtiden. Det er overveidende enighet om at regjeringen ikke gjør nok for å møte utfordringene med flere eldre og økende sykdomsbyrde, sier Fosby Livgard.

Her er noen av hovedfunnene:

 • 56 prosent tviler på at det offentlige helsevesenet vil være i stand til å dekke samfunnets fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester uten hjelp fra private helseaktører.
 • Mange støtter opp om at regjeringen må legge vekt på ny teknologi (36 prosent), fornye gammelt medisinskteknisk utstyr (27 prosent) eller personellbesparende medisinsk utstyr (28 prosent). 47 prosent mener regjeringen må vurdere nye arbeidsformer.
 • 59 prosent er bekymret for å måtte betale selv for dyre legemidler dersom de skulle bli syke.
 • For 73 prosent av befolkningen er helt eller delvis enig i påstanden: Hvis jeg får hjelp og behandling gjennom de offentlige finansierte helse- og omsorgstjenestene når jeg trenger det, spiller det ingen rolle om det er private/ideelle eller offentlige helseaktører som hjelper meg.
 • Ved behov for hjemmehjelp, ønsker 70 prosent av befolkningen i Norge å kunne velge hvem som kommer og når hjelpen skal komme.
 • Om lag seks av 10 er bekymret for å måtte betale selv for dyre legemidler dersom de skulle bli syke.

Om Helsepolitisk barometer:

 • Kantar Helsepolitisk barometer er en uavhengig undersøkelse.
 • Målingen er utviklet og eies av Kantar.
 • Samarbeidspartnere for Helsepolitisk barometer er Norsk Sykepleierforbund, Pårørendealliansen, Senter for et aldersvennlige Norge, IF Vertikal Helse, Psykologforeningen, Aleris, Optikerbransjen, MSD, Norges Famaceutiske Forening og NHO Geneo.
 • Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål.
 • Dette er niende året undersøkelsen gjennomføres.
 • Mer enn 2000 har svart på undersøkelsen.
 • Datainnsamling er gjort mellom 8. desember 2023 og 8. januar 2024.
Denne nettsiden bruker cookies for å bidra til en enkel surfeprosess. Fortsett å bruke siden som normalt dersom du godtar dette.