40 prosent færre oppsøkte Psykiatrisk

legevakt: – Det overrasket oss veldig!

Antallet henvendelser til Psykiatrisk legevakt i Oslo falt med 40 prosent de 20 første dagene av covid-19-nedstengingen. Også antallet innleggelser ble halvert.