Intensivsykepleiere – hvor finner vi dem?

Kommentar av Charlotte Bamrud, researcher og sykepleier

I utgaven av VG 26. april ble koronarapporten fremlagt, og det ble påpekt en betydelig mangel på både intensivutstyr og intensivpersonell. Helt spesifikt – mangelen på intensivsykepleiere.

Koronakommisjonen legger i sin rapport vekt på at mangelen på utstyr og intensivsykepleiere var svært alvorlig da pandemien brøt ut. I tillegg trekkes det frem at helseforetakene i stor grad var avhengige av innleide sykepleiere fra utlandet. Kapasiteten i de norske sykehusene ble gjentatte ganger forsøkt kartlagt i løpet av pandemien, med varierende tall på hvor mange pasienter vi kunne klare å håndtere. Mange har nok tenkt på kapasitet som et dekkende begrep for antall senger og hvor stor maskinpark et sykehus har. Men noe av det viktigste med kapasitet er nettopp antall sykepleiere med nødvendig kompetanse.

I rapporten kommer det frem en avhengighet av arbeidskapasitet fra utlandet, og under pandemien ble det vanskelig å få tak i vikarer fra utlandet. Her kan løsningen være, slik vi ser det, å rekruttere sykepleiere til Norge. Altså, å permanent overflytte sykepleierne til Norge og bistå underveis med både søknader, autorisasjoner, boliger, barnehager og ellers de hverdagslige tingene som må på plass når man flytter til et annet land.

Noen dager etter rapporten ble fremlagt kom det frem, også i VG, at det er nesten dobbelt så mange søkere til sykepleiestudiet enn det er plasser. Dette betyr at det finnes mange potensielle sykepleiere i fremtiden. Spørsmålet er bare hvordan disse skal holde ut i jobbene sine og prioritere videreutdanningen det kreves av intensivsykepleiere. Flere påpeker at det er vanskelig å beholde sykepleierne på grunn av lave lønninger. Vi har dessverre ikke fasiten på hva som skal til for å beholde de dyktige sykepleierne i jobbene der det er mest behov. Det vi kan bidra med er at intensivsykepleiere, anestesisykepleiere, operasjonssykepleiere og øvrige sykepleiere får gode betingelser i nye arbeidsforhold når de ansettes gjennom oss.

Vi setter forsvarlighet og kompetansekrav høyt og jobber alltid for å levere høyeste kvalitet både for våre kandidater og kunder. Behovet etter utenlandske sykepleiere er åpenbart økende, og dette er noe vi vil fokusere sterkt på fremover.

Denne nettsiden bruker cookies for å bidra til en enkel surfeprosess. Fortsett å bruke siden som normalt dersom du godtar dette.