I to av tre kommuner er kommunelegen alene på post

LEGEDUGNAD: Norske kommuneoverleger har jobbet mye overtid, også uregistrert og til dels forventet dugnadsinnsats, ifølge en kartlegging fra Helsedirektoratet. Dette er noe som kommuneoverlege Marit Tuv i Vang kommune kjenner seg godt igjen i.

Foto: Hallgrim Rogn

– Dette er ikke godt nok, vedgår Helsedirektoratet. – En vanskelig floke å løse, mener kommunelege, som ikke tror problemet vil la seg løse før fastlegekrisen løses.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å kartlegge kommunelegeressursene med ansvar for smittevernet i kommunene. Vurderingene er basert på datagrunnlag fra 314 av 356 kommuner.