Tor-Egil Christensen

Styreleder og ADMISTRERENDE DIREKTØR

Siviløkonom, lang leder- og gründererfaring, vært adm. dir. i Unitec-gruppen, Bugatti AS, Dignus AS med flere. Han har hatt en rekke styreverv som styremedlem eller styreleder i 35 år. Styreleder for Dignus 1998-2008, og i Dignus Medical fra etablering i 2005 til d.d. Har arbeidet som rådgiver i endringsprosesser, klimaanalyser og snuoperasjoner av selskap. Arbeidet med headhunting av ledere og spesialister siden 1997 og legerekruttering gjennom Dignus Medical siden 2005 i Norge og Sverige. Tor-Egil er medgründer og har vært en aktiv nøkkelspiller i utvikling av de ulike konseptene siden etableringen. Tor-Egil er også adm dir for den norske og svenske virksomheten. Han eier 67 % av aksjene i selskapet.

Harry Solomon Klein

Styremedlem og partner/medgründer

Utdannet siviløkonom og startet yrkeskarrieren innen salg på ulike nivå. Senere arbeidet innen finans som soussjef, markedssjef og vært administrerende direktør for selskaper innen GE Capital konsernet. Har 5 års erfaring fra rekruttering til spesialist- og lederstillinger samt medgründer i Dignus Medical konseptet og har vært en nøkkelspiller i utviklingen av konseptet som styremedlem i Norge og Sverige siden 2005. Harry jobber i dag aktivt som partner med rekruttering og utleie i Norge.