Fastlegeutvalget foreslår å stoppe sykmelding av pasienter som kan bruke egenmelding

OVERRASKET: Utvalgsleder Kjetil Elias Telle, fagdirektør for helse­tjene­steforskning ved Folkehelse­instituttet (FHI), ble positivt overrasket over noen av tallene som er innhentet i forbindelse med arbeidet. Michael Simonsen

 

Fastlegeutvalget foreslår å stoppe sykmelding av pasienter som kan bruke egenmelding

Ekspertutvalget som har gjennomgått allmennlegetjenesten foreslår blant annet at fastlegene skal slippe å skrive ut sykmeldinger i tilfeller hvor pasienten har gjenstående egenmeldingsdager.

Det «hurtigarbeidende ekspertutvalget» ble lansert av regjeringen 11. august i fjor, og fikk i oppdrag å skulle utarbeide forslag til tiltak for å styrke fastlegeordningen. Tirsdag formiddag la utvalget frem sin rapport.

Liste med 59 tiltak

Telle fortalte at utvalget hadde kommet frem til en liste med totalt 59 tiltak. Herunder å begrense fastlegenes arbeidsoppgaver, blant annet ved å si nei til enkelte oppgaver som å slutte å skrive ut sykmeldinger for folk som har mulighet til å bruke egenmelding.

– Utvalget mener at fastlegene skal slutte å utstede sykmeldinger for korttidsfravær i arbeidslivet, sa Telle, som viste til at det er en ikke-medisinsk oppgave.

I dag kan en arbeidstaker benytte egenmelding i tre dager om gangen opptil fire ganger per år, med mindre bedriften er en IA-bedrift. Det vil si til sammen 12 dager.

Utvalget ønsker å utvide egenmeldingsperioden til 16 dager.

Fastlegene bør heller ikke bruke tid på fraværsattester for elever fra videregående skole, ifølge utvalget, som vil at ansvaret skal overføres til utdanningssektoren.

For å styrke rekrutteringen, foreslår ekspertutvalget blant annet flere LIS1-stillinger og ansatte leger i ALIS-stillinger.

Les hele saken i Dagens Medisin

 

Dette er noen av forslagene til tiltak

 • Høyere andel av basistilskudd – altså hva legen får per pasient de har på sin liste
 • Profesjonsnøytrale takster og økt bruk av delegering
 • Åpne for samlet listeansvar og at kommuner kan inngå avtale med fastlegeselskaper
 • At overdragelse av fastlegepraksiser reguleres
 • At fravær i videregående skole håndteres i utdanningssektoren
 • Slutte å utstede sykmelding for korttidsfravær i arbeidslivet
 • Alle med fullført veiledet praksis etter studiet (LIS1) skal kunne være vikar i fastlegetjenesten og ta legevakter
 • Forenkling av kompetansekrav for leger i kommunene
 • Flere ordinære plasser for leger som er i spesialisering etter fullført studium (LIS1-plasser).
 • Etablere rammer for hvor mye legevaktarbeid fastleger kan pålegges
 • Økt bruk av andre leger i legevakt og mer bruk av fastlønn
 • Legge til rette for nye arbeidsformer i legevakttjenesten

KILDE: NTB

 

Denne artikkelen ble først publisert i Dagens Medisin av Camilla Ondrckova, Leni Aurora Brækhus og Kjersti Flugstad Eriksen.

Denne nettsiden bruker cookies for å bidra til en enkel surfeprosess. Fortsett å bruke siden som normalt dersom du godtar dette.