Hvorfor raser lokale sykehus fordi folk ikke vil jobbe i Tromsø?

TILLITSVALGT: David Nystad er hovedtillitsvalgt for overlegene ved UNN Narvik og jobber til vanlig som anestesilege på UNN Narvik og som anestesilege på ambulansehelikopter ved UNN Tromsø. Foto: Privat

Kanskje det kan være produktivt, i stedet for å skyte på de små, å spørre hvorfor det er så problematisk å rekruttere fagfolk til Tromsø.

I LYS AV de siste dagers utspill i media har legene i Narvik et behov for å komme med en uttalelse. Vi kan ikke stille oss bak uttalelsene til Foretakstillitsvalgt for Overlegene ved UNN HF, ei heller kjenner vi oss igjen i uttalelser fra andre tillitsvalgte     ved UNN Tromsø.

Helse Nord har, med bakgrunn i bestilling fra Helseministeren, startet en utredning av fremtidig bærekraftig helsetjenester for befolkningen i Nord. Saken er begrunnet i at det mangler fagfolk ved sykehusene i Nord – Norge, noe som har medført innleie av dyre vikarer. Helse Nord beskriver situasjonen som en bemanningskrise. Dog er det de store sykehusene i Nord som har helt klart størst utfordringer med bemanning og bruk av vikarbyrå. Vi finner det derfor merkelig at Helse Nord tenker at løsningen på bemanningsproblemet er å legge ned akuttfunksjoner ved lokalsykehusene, hvor man i mye mindre grad har tilsvarende bemanningsproblemer. Det er naivt å tro at nedleggelse av akuttfunksjoner ved lokalsykehusene vil medføre at fagfolkene flytter til Bodø og Tromsø. Tvert imot vil sannsynligvis fagfolkene og deres familier flytte sørover. Nettoeffekten vil være ytterligere avfolking av Nord – Norge.

Saken ble først publisert på Dagens Medisin onsdag 8.november.2023

Denne nettsiden bruker cookies for å bidra til en enkel surfeprosess. Fortsett å bruke siden som normalt dersom du godtar dette.