En presset fastlegesituasjon gir svikt i helsehjelpen

Fastlege med pasient

Krisen i fastlegeordningen har allerede ført til svikt i helsehjelpen til sårbare grupper, og det er grunn til å anta at tilsvarende svikt vil skje igjen, slår Helsetilsynet fast i ny rapport.

Fastlegeordningen har vært under sterkt press i lang tid. Og krisen i ordningen er en realitet i mange av landets kommuner, også i flere av de største kommunene. Helsedirektøren er svært bekymret og har etterlyst strakstiltak.

Nå løfter Helsetilsynet frem den pressede fastlegesituasjonen som et alvorlig problem, som allerede fører til svikt i helsehjelpen.

Over 150.000 personer står på en liste uten fastlege.

Disse har rett til fastlege, en rettighet de i realiteten ikke får innfridd. Det er alvorlig slik Helsetilsynet vurderer det, heter det i en fersk rapport fra Helsetilsynet.

Her kommer det frem flere eksempler på svikt i helsehjelpen som allerede har skjedd, blant annet at eldre multisyke pasienter ikke har tilgang til en stabil fastlegerelasjon, forsinket diagnostikk av kreftsykdom og sviktende oppfølging av personer med alvorlig sykdom etter behandling i spesialisthelsetjenesten.

Les mer på Dagens Medisin
Kilde: Dagens Medisin, publisert 13.06.22

Dignus Medical bistår aktivt ved rekruttering og utleie av leger for å dempe effekten av den pressede situasjonen for fastlegene.

Denne nettsiden bruker cookies for å bidra til en enkel surfeprosess. Fortsett å bruke siden som normalt dersom du godtar dette.