Helseplattformen styrer Helse Midt på grunn. Hvor er helsestatsråden?

KRITISK: Rune Heggedal, overlege ved Volda sjukehus, er kritisk til prosessen knyttet til innføring av Helseplattformen i Helse Midt. Foto: Unni Skoglund

Saka om Helseplattformen er eit eksempel på at føretaksorganiseringa er dysfunksjonell og udemokratisk.

Skrevet av Rune Heggedal, overlege, Helse Møre og Romsdal. Saken ble først publisert i Dagens Medisin. 

Striden om Helseplattformen viser mange av dei uheldige sidene ved føretaksorganiseringa. Ansvaret for viktige avgjerder er uklart og vert trykt nedover i makthierarkiet. Helsestatsråden toar hendene og seier at det er Helse Midt som har «sørge for»-ansvaret. Ho har full tillit til det regionale føretaket. Det synest ikkje å gjere stort inntrykk på statsråd eller Helse Midt at helsepersonellet ved St.Olavs Hospital går i kne av meirarbeidet, at pasienttryggleiken er truga og økonomien er i krise. Spørsmålet om vidare innføring av Helseplattformen må avklarast på nasjonalt politisk nivå. Hos regjering og Storting. Fleire har halde opp havariet av «Helge Ingstad» som samanlikningsgrunnlag med omsyn til konsekvens av den feilslåtte millardinvesteringa på nytt datasystem i Helse Midt. Staten må gripe inn og avskrive kostnaden. Og så må vi innføre eit felles nasjonalt journalsystem for alle sjukehusa i Noreg.

Du kan lese hele saken på Dagens Medisin

Denne nettsiden bruker cookies for å bidra til en enkel surfeprosess. Fortsett å bruke siden som normalt dersom du godtar dette.